Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 640-03/18-15/07
Ur. br.: 251-61-14-18-04

Zagreb, 5. lipnja 2018.

 

Na temelju članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te prijedloga stručnog povjerenstva od 5. lipnja 2018., utvrđujem da će predloženik

DR. SC. KREŠIMIR MATANOVIĆ

  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u

Zavodu za biologiju i patologiju riba i pčela

održati nastupno predavanje

15. lipnja 2018. u 12.00 sati

u predavaonici Zavoda za fiziku
Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

s temom pod naslovom

Bakterijske bolesti riba

Dekan
Prof. dr. sc. Nenad Turk

Print Friendly