Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 640-03/18-15/02
Ur. br.: 251-61-06-18-04
Zagreb, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te prijedloga stručnog povjerenstva od 1. veljače 2018., utvrđujem da će predloženica

DR. SC. IVONA ŽURA ŽAJA

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u

Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju

održati nastupno predavanje

15. veljače 2018. u 11.00 sati

u predavaonici Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju
Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

s temom pod naslovom

Resorpcija i metabolizam masti

 

Dekan
Prof. dr. sc. Nenad Turk

Print Friendly