Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

Klasa: 604-01/17-01/03
Ur. broj: 251-61-33/302-17-03
Zagreb, 3. studenog 2017.

Prodekanica za integrirani studij i studente
Prof. dr. sc. Ksenija Vlahović

Poštovani,

u svezi dodjele državne stipendije studentima u prioritetnim područjima (STEM) upućeni su prvi e-mailovi onim studentima Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja identificiralo kao redovite studente.

Ljubazno Vas molimo da pročitate upućene e-mailove i provjerite ispravnost svojih podataka o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature na sljedećoj poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.

U navedenu aplikaciju studenti se prijavljuju putem svog AAI@Edu.Hr elektroničkog identiteta pri čemu će im se dodijeliti jedinstvena identifikacijska oznaka kojom će moći utvrditi svoje mjesto na rang-listi. Ukoliko student primijeti da njegovi podaci u aplikaciji nisu ispravni vezano uz broj ECTS-a i prosjek ocjena, uputa je da se obrati Studenskoj referadi u svrhu ispravka podataka. Ukoliko podaci o rezultatima državne mature nisu ispravni, student se treba obratiti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (na e-mail adresu koja je upisana u aplikaciji). Za sve ostale informacije možete se obratiti prodekanica za integrirani studij i studente prof. dr. sc. Kseniji Vlahović na vlahovic@vef.hr ili u Ured za studente.

VAŽNO: ako postoje studenti koji još nemaju upisan e-mail u AAI sustavu, ti studenti neće dobiti e-mail za provjeru podataka ali podatke mogu provjeriti na istoj poveznici naknadno nakon otvaranja AAI@Edu.Hr.

Naglašavamo kako je podatke moguće ispraviti zaključno s danom 10. studenim 2017. godine do 12:00 h. Ukoliko do navedenog vremena nisu ispravljeni podaci uzet će se podaci koji su navedeni u aplikaciji te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.

 

S poštovanjem,

Prodekanica za integrirani studij i studente
Prof. dr. sc. Ksenija Vlahović

 

 

 

 

Print Friendly