SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET

objavljuje

 NATJEČAJ

 ZA UPIS NA PRVU GODINU INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA VETERINARSKE MEDICINE NA ENGLESKOM JEZIKU

 

Studijski program
Studij veterinarske medicine na engleskom jeziku, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, u trajanju od 6 godina, akademski stupanj: doktor / doktorica veterinarske medicine

 

I. Prijava treba sadržavati:

– ispunjen obrazac za prijavu koji je dostupan u studentskoj referadi ili putem mrežnih stranica na adresi: www.vef.unizg.hr/ te dokaz o uplati 50 EUR u kunskoj protuvrijednosti (bez bankovne naknade) na račun Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, plaćanje izravno na bankovni račun (ne putem čeka); detalji o banci: VAT broj: HR36389528408, ime banke: Zagrebačka banka, adresa banke: Zagreb, Savska cesta 60, SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR1723600001101354554.
– domovnicu (za hrvatske državljane) ili fotokopiju putovnice (za strane državljane);
– rodni list;
– dvije fotografije 4×6 cm (ne starije od 6 mjeseci);
– izvornike ili ovjerene preslike srednjoškolskih svjedodžbi (svih godina srednjoškolskog obrazovanja s prijepisom ocjena) i završnu svjedodžbu s izvornim prijepisom ocjena. Prihvatljivi su dokumenti napisani na engleskom, hrvatskom, francuskom, španjolskom, portugalskom, njemačkom, slovenskom ili talijanskom jeziku. Pristupnici koji do zadnjeg dana rokova ovog Natječaja pohađaju završnu godinu srednjoškolske naobrazbe također mogu aplicirati, uz obvezu dostave svojih svjedodžbi do trenutka upisa na Veterinarski fakultet.
Pristupnici koji su prethodno obrazovanje završili u inozemstvu, moraju posjedovati rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Hrvatskoj kako bi mogli biti upisani. Više informacija na:
www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=92 (može se priložiti tijekom postupka);
– diplome prethodno završenih koledža ili fakulteta, ukoliko slučaj;
– potvrdu o poznavanju engleskog jezika (jednu od sljedećih): Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS) ili Certificate in Advanced English (CAE), ukoliko prethodno obrazovanje nije bilo na engleskom jeziku; potvrde izdane od strane škola stranih jezika se također prihvaćaju, te potvrde izdane od srednje škole koju je kandidat pohađao;
– životopis i motivacijsko pismo s obrazloženjem razloga odabira studija Veterinarske medicine i Veterinarskog fakulteta u Zagrebu;
– potvrde koje dokazuju stečena iskustva u radu s veterinarima u području veterinarske medicine (iskustva iz veterinarskih ambulanti, farmi, uzgoja, skloništa, zooloških vrtova i/ili drugo), ukoliko slučaj;
– liječničku potvrdu o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za studij veterinarske medicine izdanu od strane liječnika opće medicine;
– potvrdu o poznavanju latinskog jezika (jednu od sljedećih): potvrde izdane od strane škola stranih jezika ili potvrde izdane od strane srednje škole koju je kandidat pohađao, ukoliko slučaj.

Nepotpune prijave neće biti uzete u obzir.

II. Broj slobodnih mjesta: 25

III. Godišnja školarina:

9.000,00 EUR (školarina u punom iznosu treba biti uplaćena unutar tri tjedna od elektronskog primitka službene obavijesti o pozitivnom ishodu prijave te upisu na studij; bez bankovne naknade)

IV. Rok za podnošenje prijava na natječaj otvoren je:

Prvi upisni rok od 15. siječnja 2018. do popunjenja kvote ili do 20. srpnja 2018.
Drugi upisni rok od 03. rujna 2018. do 20. rujna 2018., u slučaju nepopunjenosti kvote tijekom prvog upisnog roka.

Službena obavijest o pozitivnom ishodu prijave te upisu na studij službeno će biti poslana unutar 10 dana od pristizanja prijave u prvom upisnom roku, te najkasnije do 25. rujna 2018. u drugom upisnom roku.

Dokumentaciju se upućuje elektronskom poštom na adresu:
english.studies@vef.hr
u naslovu poruke upisati Admissions for English studies te prezime kandidata

Prijave je također potrebno poslati zemaljskom poštom na sljedeću adresu: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarski studij na engleskom jeziku, Heinzelova 55, 10 000 Zagreb.

Detaljnije informacije:
english.studies.info@vef.hr

 

 

 

Print Friendly