Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 20. studenoga 2017. godine, a na prijedlog Vijeća doktorskoga studija

Dora Stojević, dr. med. vet., branit će doktorski rad pod naslovom Biokemijska i molekularna analiza izolata bakterije Escherichia coli izdvojenih iz hrane životinjskoga podrijetla i obrisaka klaoničkih trupova.

Obrana doktorskog rada će se održati u srijedu 13. prosinca 2017. godine u 11:00 sati u predavaonici Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

  1. prof. dr. sc. Zoran Milas
  2. doc. dr. sc. Nevijo Zdolec
  3. dr. sc. Boris Habrun, nasl. izv. prof. (HVI)
  4. izv. prof. dr. sc. Ljubo Barbić (zamjena)
Print Friendly