Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 25. listopada 2017. godine, a na prijedlog Vijeća doktorskoga studija

Mirela Pavić, dr. med. vet., branit će doktorski rad pod naslovom Utjecaj spola i kastracije na izraženost i raspodjelu prijenosnika glukoze kroz epitel tankoga crijeva svinje.

Obrana doktorskog rada će se održati u četvrtak 9. studenoga 2017. godine u 10:00 sati u Amfiteatru Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

  1. prof. dr. sc. Damir Mihelić
  2. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lucić
  3. dr. sc. Marija Ljubojević, viša zn. suradnica (IMI)
  4. prof. dr. sc. Suzana Milinković-Tur (zamjena)

 

 

Print Friendly