Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 24. svibnja 2017. godine

Dunja Grabarević, univ. mag. med. vet., branit će doktorski rad pod naslovom Povezanost patoloških promjena, tropizma virusa i regulacijskih T-limfocita u organima krava i junica inficiranih virusom enzootske leukoze goveda. 

 

Obrana doktorskoga rada će se održati u ponedjeljak 5. lipnja 2017. godine u 12.00 sati u predavaonici Zavoda za veterinarsku patologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

  1. doc. dr. sc. Marko Hohšteter
  2. prof. dr. sc. Branka Artuković
  3. dr. sc. Lorena Jemeršić, nasl. doc. (HVI)
  4. doc. dr. sc. Ivan–Conrado Šoštarić-Zuckermann (zamjena)

 

 

Print Friendly