Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 30. lipnja 2017. godine Matko Buljan, dr. med., javno će braniti temu doktorskog rada pod naslovom:

Učinak pentadekapeptida BPC 157 na ozlijeđene tetive  nadgrebenog i podgrebenog mišića u štakora.

Javna obrana teme doktorskog rada će se održati u  petak 15. rujna 2017. godine u 10:00 sati u knjižnici  Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstvu za ocjenu teme i predlaganje mentora su:

  1. prof. dr. sc. Željko Grabarević
  2. doc. dr. sc. Jelena Šuran
  3. doc. dr. sc. Ivan Bojanić  (KBC Zagreb)

 

Print Friendly