Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 25. listopada 2017. godine

Vanja Vrkić Šola, dr. med. vet., javno će braniti temu doktorskog rada pod naslovom:

„Istraživanje parazitofaune gmazova u zatočeništvu na području Republike Hrvatske“.

Javna obrana teme doktorskog rada će se održati u srijedu 22. studenoga 2017. godine u 10:00 sati u predavaonici Zavoda za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstvu za ocjenu teme i predlaganje mentora su:

  1. izv. prof. dr. sc. Dagny Stojčević Jan
  2. prof. dr. sc. Marina Pavlak
  3. doc. dr. sc. Duje Lisičić (PMF Zagreb)
Print Friendly