Dana 7. listopada 2017. godine Grad Zagreb, Zoološki vrt grada Zagreba i Azil Dumovec organizirali su na Bundeku događanje povodom Međunarodnog dana zaštite životinja. Na događanju koje je trajalo od 10 do 18 sati sudjelovao je i Veterinarski fakultet Svečilišta u Zagrebu, gdje je na jednom štandu predstavio svoj rad. Predstavljanje se temeljilo na istraživanju i zaštiti velikih zvijeri (ris i medvjed) i morskih sisavaca. Budući da su na veterinarskom fakultetu od 1980-tih godina započeta istraživanja morskih sisavaca, te u isto vrijeme i velikih zvijeri, koja se provode do današnjih dana, s ponosom možemo reći da su to najdugotrajnija istraživanja tih vrsta. Istodobno se uvidjelo da su to ugrožene životinjske vrste te da su djelatnici Veterinarskoga fakulteta radili i na uspostavljanju zakonske zaštite tih vrsta i popularizacije njihove zaštite. Taj je rad prikazan na nekoliko plakata s tom tematikom, a prikazani su i koštani eksponati tih vrsta koji su izazivali veliku znatiželju kod posjetitelja na Bundeku. Predstavljanje je organizirao izv. prof. dr. sc. Tomislav Gomerčić, uz veliku pomoć studenata koji su se dobrovoljno javili za sudjelovanje: Mateja Stipić, Marina Habazin, Emanuel Budicin, Kim Korpes, Elizabeta Pongrac, Lana Zovko, Vanja Lončarić i Domagoj Korečić.

izv. prof. dr. sc. Tomislav Gomerčić