• Rapid risk assessment tools for animal disease outbreaks, koji će se održati  27. studenog 2017.

Više informacija o webinaru i postupku registracije pročitajte na EFSA-inim web stranicama.

  • Tips and tricks on the assessment of feed additives, koji će se održati  4. prosinca 2017.

Više informacija o webinaru i postupku registracije pročitajte na EFSA-inim web stranicama.