slika1S početkom akademske godine 2016./2017. na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu započeo je, usporedno s integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem veterinarske medicine na hrvatskom jeziku, i studij veterinarske medicine na engleskom jeziku, koji je upisalo 8 stranih studenata. Da bismo nastavnicima i svima zainteresiranima predstavili razloge, perspektivu te dosadašnja iskustva sa studijem veterine na nematerinskom jeziku, 15. veljače 2017. godine u Kliničkoj je predavaonici održano predavanje na temu studija veterinarske medicine na stranim jezicima. Pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju i studij na engleskom jeziku izv. prof. dr. sc. Juraj Grizelj u uvodnom je predavanju „Perspektiva  studija veterinarske medicine na engleskom jeziku na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu“ prisutnima iznio analizu I. semestra studija veterine na engleskom jeziku te razloge i ciljeve studija. Želja nam je da aktivno sudjelujemo u stvaranju zajedničkog europskog prostora visokog obrazovanja te da se afirmiramo kao lider među fakultetima u regiji promičući znanstvenu i obrazovnu izvrsnost kao i međunarodnu prepoznatljivost Fakulteta. Internacionalizacija studija pozitivno će utjecati na mnoge aspekte razvoja Fakulteta, uključujući povećanu izlaznu mobilnost nastavnika i studenata, unapređenje jezičnih, socijalnih i drugih kompetencija, veću mogućnost sudjelovanja u međunarodnoj istraživačkoj mreži kao i suradnje s fakultetima u Europi i svijetu. Cilj je Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu da do 2020. godine 5% studenata budu strani studenti.

Gostujući predavač s veterinarskoga sveučilišta u Budimpešti prof. dr. Laszló V. Frényó u predavanju „Veterinarska izobrazba na stranim jezicima na Veterinarskom sveučilištu u Budimpešti: razvoj i trenutačni status“ prisutne je upoznao s idejom, razlozima i tijekom osnivanja studija na stranim jezicima. Potaknuto globalnim političkim promjenama, željom za većom razmjenom akademskog osoblja, unapređenjem jezičnog znanja te obnovom infrastrukture, također i financijskom dobiti, već više od 25 godina Veterinarsko sveučilište u Budimpešti uspješno izvodi, uz studij na mađarskom jeziku, i studij na njemačkom (prve dvije godine) i engleskom jeziku. Za to je bilo potrebno dati vremena nastavnicima da se upoznaju s novim izazovom, uspostaviti kontrolu kvalitete u svakom segmentu izvođenja studija te pružiti pomoć i potporu u svakom dijelu studija koji nije tekao prema planu i nije imao pozitivan povratni odgovor. Rezultat nastojanja danas je da Veterinarsko sveučilište u Budimpešti ima 600 studenata na studiju na engleskom jeziku, 200 studenata na njemačkom jeziku i 500 na mađarskom. Studij na stranim jezicima donio je korist i Sveučilištu kao instituciji, i nastavnom i administrativnom osoblju, studentima, te je nesumnjivo pozitivno utjecao na intelektualni prosperitet cijele zajednice.

Prof. dr. Tibor Bartha, također gostujući predavač s Veterinarskoga sveučilišta u Budimpešti, u predavanju „Veterinarska izobrazba: pogled u budućnost“ iznio je potrebu implementacije kontrole kvalitete u sve segmente izobrazbe doktora veterinarske medicine. Proces praćenja kvalitete nastavnog procesa zahtijeva trajnu samoanalizu i utvrđivanje kritičnih točaka koje je potrebno mijenjati ili unapređivati. Pritom je potrebno uvažavati specifičnosti same ustanove kao i okruženje u kojemu se ustanova nalazi, ali i društvo u cjelini. Također je apostrofirao potrebu neprestanog prilagođavanja zahtjevima novog vremena i novih generacija studenata.

Print Friendly