Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 640-03/17-15/2
Ur. br.: 251-61-01/431-17-6
Zagreb, 23. svibnja 2017.

 

Na temelju članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te prijedloga stručnog povjerenstva od 22. svibnja 2017., utvrđujem da će predloženik

DR. SC. DRAŽEN ĐURIČIĆ

za izbor u znanstveno-nastavno naslovno zvanje docenta bez zasnivanja radnog odnosa u okviru doktorskog studija iz veterinarskih znanosti, za predmete „Dijagnostika i liječenje neplodnosti domaćih životinja“ i „Klinički aspekti primijenjene endokrinologije reprodukcije muških i ženskih domaćih sisavaca“

 

održati nastupno predavanje

29. svibnja 2017. u 11.00 sati

u Kliničkoj predavaonici
Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

s temom pod naslovom

Upravljanje rasplođivanjem stada koza

Dekan

Prof. dr. sc. Nenad Turk

Print Friendly