Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 640-03/17-15/1
Ur. br.: 251-61-01/139-17-5
Zagreb, 18. svibnja 2017.

 

Na temelju članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te prijedloga stručnog povjerenstva od 18. svibnja 2017., utvrđujem da će predloženik

DR .SC. HRVOJE CAPAK

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u

Zavodu za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju

održati nastupno predavanje

30. svibnja 2017. u 11.00 sati

u Kliničkoj predavaonici
Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

s temom pod naslovom

Rendgenološka pretraga ekstremiteta goveda

Dekan

Prof. dr. sc. Nenad Turk

Print Friendly