SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET

Klasa:     604-04/17-02/9
Ur. broj:  251-61-01/432-17-1

Zagreb, 22. svibnja 2017.

CEEPUS STIPENDIJE
Zimski i ljetni semestar akademske godine 2017./ 2018.
 
Z A   S T U D E N T E
 

Beč – 1 stipendija (1 mjesec)
Brno – 1 stipendija (1 mjesec)
Budimpešta – 1 stipendija (1 mjesec)
Ljubljana – 1 stipendija (1 mjesec)
 

 
JAVITI SE doc. dr. sc. Zoranu Vrbancu  zvrbanac@vef.hr
Zavod za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju)
i pisanim putem u Prijamnu kancelariju Fakulteta

Rok za prijavu je 9. lipnja (petak) 2017. godine do 12.00 sati

Print Friendly