SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

 

Raspisuje

 

N A T J E Č A J

I. za izbor u suradničko zvanje:

asistent u znanstvenom području: biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju: veterinarska medicina, znanstvenoj grani: veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane s radnim mjestom asistent u Zavodu za bolesti peradi s klinikom – 1 izvršitelj

Uvjeti su regulirani prema odredbama zakona i Statuta Fakulteta.

Uz prijavu za natječaj  iz točke I. kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • motivacijsko pismo
 • presliku diplome i završenom studiju
 • prijepis ocjena diplomskog studija
 • dokumente o dobivenim nagradama
 • potvrde o demonstraturi tijekom studija
 • potvrde o radu u studentskim udrugama i/ili uredništvu časopisa
 • popis objavljenih radova i preslike radova
 • potvrde o sudjelovanju na stručnim i znanstvenim skupovima
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (razina B2)
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) za strane državljane

II. za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na Klinici za porodništvo i reprodukciju, do povratka radnika s bolovanja, s punim radnim vremenom

– na radno mjesto III. vrste –tehnički suradnik – 1 izvršitelj

Uvjeti natječaja:

 • SSS, završena srednja veterinarska škola
 • kliničko radno iskustvo s malim i velikim životinjama
 • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj iz točke II. kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stručnoj spremi
 • potvrde o kliničkom iskustvu s malim i velikim životinjama

Na natječaje se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima za ispunjavanje propisanih uvjeta podnose se u Prijamni ured Tajništva Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb:

 • za natječaj iz točke I. za izbor u suradničko zvanje: u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama,
 • za natječaj iz točke II: u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET

 

Print Friendly