Klasa: 100-04/17-01/20, ur. broj: 251-61-01/139-17-5

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Heinzelova 55, 10000 ZAGREB
raspisuje

N A T J E Č A J


za izbor u suradničko zvanje

poslijedoktorand  – s punim radnim vremenom, u Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • VSS dr. med. vet.
 • doktorat znanosti iz znanstvene grane veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u laboratorijskoj dijagnostici
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u kliničkom radu
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • znanje hrvatskog jezika (razina B2) za strane državljane

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta
 • motivacijsko pismo
 • prijepis ocjena integriranog preddiplomskog i diplomskog studija
 • prijepis ocjena poslijediplomskog doktorskog studija
 • dokaz o dobivenim nagradama
 • popis objavljenih radova i preslike radova
 • potvrde o sudjelovanju na stručnim i znanstvenim skupovima
 • dokaz o izvođenju nastave na visokom učilištu

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima za ispunjavanje propisanih uvjeta podnose se u Prijamni ured Tajništva Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET

Print Friendly