SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

raspisuje

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

  • na radno mjesto laborant – 1 izvršitelj

zbog povećanog opsega posla, najdulje do jedne godine u Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju

 

Uvjet:

  • SSS, smjer veterinarski tehničar
  • iskustvo u radu s kirurškim instrumentarijem
  • poznavanje i iskustvo u radu s autoklavom

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o stručnoj spremi

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima za ispunjavanje propisanih uvjeta podnose se u Prijamni ured Tajništva Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama

 

 

  Dekan

prof. dr. sc. Nenad Turk

 

Print Friendly