SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET

raspisuje

N A T J E Č A J

ZA UPIS NA SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ U AK. GOD. 2017./2018. S POČETKOM NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU

 za smjerove

 1. Uzgoj i patologija divljači
 2. Teriogenologija domaćih sisavaca
 3. Uzgoj i patologija laboratorijskih životinja
 4. Unutarnje bolesti
 5. Patologija i uzgoj domaćih mesoždera
 6. Kirurgija, anesteziologija i oftalmologija s veterinarskom stomatologijom
 7. Higijena i tehnologija hrane životinjskog podrijetla
 8. Proizvodnja i zaštita zdravlja svinja
 9. Mikrobiologija i epizootiologija
 10. Uzgoj i patologija egzotičnih kućnih ljubimaca
 11. Dobrobit životinja
 12. Veterinarska patologija
 13. Sanitacija
 14. Sudsko veterinarstvo
 15. Provedba veterinarskih postupaka sigurnosti hrane u klaoničkom objektu
 16. Menadžment reprodukcijskog zdravlja mliječnih krava

 

Uvjeti za upis propisani su Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Prilozi uz prijavu:

 1. Zamolba
 2. Ovjerena preslika diplome o završenom fakultetu
 3. Potvrda radne organizacije ili izjava pristupnika o podmirenju troškova školarine
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Prijepis ocjena sveučilišnog dodiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija
 6. Domovnica
 7. Dokaz o poznavanju engleskog jezika
 8. Životopis

 

Školarina za specijalističke studije u ak. god. 2017./2018. iznosi 32.000,00 kuna odnosno 8.000,00 kuna po semestru. Polaganje i obrana završnog specijalističkog ispita na smjeru Kirurgija, anesteziologija i oftalmologija s veterinarskom stomatologijom iznosi 3.000,00 kuna.

Strani državljani: Svi dokumenti trebaju biti predani na engleskom ili hrvatskom jeziku kao originali ili prijevodi ovjereni od strane sveučilišta ili sudskog tumača, odnosno javnog bilježnika. Kandidati koji su stekli kvalifikaciju u inozemstvu trebaju provesti akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije. Svi strani studenti koji će se upisati na studij moraju imati reguliran status boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.

Sve dodatne obavijesti o uvjetima upisa možete dobiti u Referadi za poslijediplomski studij Veterinarskog fakulteta, na telefon 2390-105 ili mrežnoj stanici http://www.vef.unizg.hr/poslijediplomska-nastava/

Rok za podnošenje prijava je do 29. siječnja 2018. godine.

Prijavu s priloženim dokumentima treba poslati na adresu Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Heinzelova 55, 10000 Zagreb.

 

 

Print Friendly