Klasa. 100-04/17-01/22, ur.broj: 251-61-01/139-17-5
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Heinzelova 55, 10000 ZAGREB
raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

  • na radno mjesto položaj II. vrste – voditelj odsjeka, interni naziv: voditelj odsjeka financija i konter glavne knjige s punim radnim vremenom u Odjelu financijske službe na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

 

Uvjeti natječaja:

  • VŠS ekonomist za računovodstvo i financije
  • najmanje 10 godina radnog iskustva na računovodstveno financijskim poslovima
  • dobro poznavanje rada na računalu (Excelu, Wordu)
  • aktivno znanje engleskog jezika

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o stručnoj spremi

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima za ispunjavanje propisanih uvjeta podnose se u Prijemni ured Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET

Print Friendly