Klasa: 100-04/17-01/31, ur. broj: 251-61-44/276-17-03

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

raspisuje

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto

I.vrste – viši stručni savjetnik interni naziv: koordinator stručno-kliničkog rada Ambulantne klinike s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj

Uvjet:

  • VSS, doktor veterinarske medicine
  • iskustvo u organizacijskim poslovima
  • znanje rada na računalu
  • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj kandidati  trebaju priložiti:

  • životopis
  • domovnicu
  • motivacijsko pismo
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u Prijemni ured Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET

Print Friendly