Klasa. 100-04/17-01/15-4, ur.broj: 251-61-01/139-17-8

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Heinzelova 55, 10000 ZAGREB
raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

  • na radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste, pomoćni tehnički suradnik, u punom radnom vremenu, do povratka radnika s bolovanja, u Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

Uvjet: SSS

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o stručnoj spremi

Sve informacije o uvjetima natječaja objavljene su i nalaze se na službenoj internetskoj stranici Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.vef.unizg.hr/natječaji.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima za ispunjavanje propisanih uvjeta podnose se u Prijemni ured Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET

Print Friendly