Klasa: 100-04/17-01/34, Ur.br: 251-61-44/276-17-03

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

raspisuje

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Tajništvu Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom do povratka radnice sa rodiljnog dopusta, na radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste, interni naziv: domaćica – 1 izvršitelj

Uvjeti natječaja:

– SSS
– najmanje 5 godina radnog staža
– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (razina A2).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis
– domovnicu
– dokaz o stručnoj spremi
– dokaz o radnom stažu
– dokaz o poznavanju stranog jezika (potvrda o razini A2)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima za ispunjavanje propisanih uvjeta podnose se u Prijamni ured Tajništva Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET

Print Friendly