Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 640-03/17-15/07
Ur. br.: 251-61-22-18-06
Zagreb, 9. siječnja 2018.

 

Na temelju članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te prijedloga stručnog povjerenstva od 8. siječnja 2018., utvrđujem da će predloženica

 

SC. BRANIMIRA ŠPOLJARIĆ

 za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u

Klinici za porodništvo i reprodukciju

održati nastupno predavanje

19. siječnja 2018. u 11.00 sati

u Kliničkoj predavaonici
Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

s temom pod naslovom

Dijagnostika gravidnosti preživača

 

Dekan
Prof. dr. sc. Nenad Turk

 

Print Friendly