Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 640-03/18-15/06
Ur. br.: 251-61-20-18-04
Zagreb, 17. rujna 2018.

 

Na temelju članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te prijedloga stručnog povjerenstva od 13. rujna 2018., utvrđujem da će predloženica

DR. SC. IVA ŠMIT

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u

Klinici za unutarnje bolesti

održati nastupno predavanje

2. listopada 2018. u 12.00 sati

u Kliničkoj predavaonici
Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

s temom pod naslovom

Endoskopska pretraga jednjaka pasa i mačaka

 

Dekan
Prof. dr. sc. Nenad Turk

Print Friendly