Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 640-03/18-15/05
Ur. br.: 251-61-21-18-06
Zagreb, 28. kolovoza 2018.

Na temelju članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te prijedloga stručnog povjerenstva od 24. kolovoza 2018., utvrđujem da će predloženik

 

DR. SC. MARKO PEĆIN

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u

Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju

održati nastupno predavanje

10. rujna 2018. u 11.00 sati

u Kliničkoj predavaonici
Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

s temom pod naslovom

Dijagnostika i liječenje puknuća prednjeg križnog ligamenta u pasa

 

Dekan
Prof. dr. sc. Nenad Turk