Veterinarski fakultet

O Zavodu
Dodiplomska nastava
Predmeti
Obavezni:

Botanika u veterinarskoj medicini

Molekularna biologija i genomika
Zoologija
Izborni predmeti:
Conservation and mangement of endangered species

Osoblje Katedre

 

Životopis

 Josip Kusak

Zavod za  biologiju
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
10000 Zagreb, Heinzelova 55, Hrvatska
tel:00-385-1-2390142
fax:  00-385-1-2441390
e-mail: kusak@vef.hr
Osnovni podaci:
 • Ime i prezime: Josip Kusak
 • Datum i mjesto rođenja: 13. ožujka 1965., Novo Virje Republika Hrvatska
 • Državljanstvo: hrvatsko
Obrazovanje:
 • 1972-1980 - osnovna škola u Novom Virju i Ferdinandovcu
 • 1981-1984 – srednja škola u Đurđevcu i Koprivnici
 • 1985-1992 - Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, tijekom studija: demonstrator u Zavodu za biologiju i patologiju riba i pčela (1 godinu). Od Rektorata Sveučilišta u Zagrebu nagrađen kao odličan student za godinu 1985/86. Jedno studentsko znanstveno djelo nagrađeno od Rektorata Sveučilišta u Zagrebu 1999. diplomirao sam 16. travnja 1992. godine s prosječnom ocjenom 3.88.
 • 1993-1996 - poslijediplomski studij PMF Sveučilišta u Zagrebu, područje "Biologija", grana "Ekologija", magisterij znanosti “Analiza staništa medvjeda u Gorskom kotaru”
 • 1997-2002. - doktorat znanosti PMF Sveučilišta u Zagrebu "Uvjeti za život vuka u Hrvatskoj”.
Usavršavanje
 • studeni 1995. stipendija Regional Enviromental Centra u Budimpešti i usavršavanje u pripremanju i održavanju govora, izlaganja, načinu vođenja grupe ljudi, pripremanju projekta i pisanju prijedloga za projekt.
 • 09. ožujka do 04. kolovoza 1996., "U.S. - Croatian Science and Technology Program", aktivno sudjelovanje na projektu dr. Davida L. Mecha "Istraživanje vukova i jelena u području Velikih jezera".
 • 16. do 27 lipnja 1997. sudjelovanje na projektu istraživanja velikih zvijeri u Karpatima u Rumunjskoj.
 • 10. do 24. listopada 1997., sudjelovanje na projektu “Istraživanje riseva” u području Jura planina, Švicarska.
Zaposlenje i napredovanje u struci: Veterinarski fakultet:
 • 1987 - 1992 - volonter u Zavodu za biologiju
 • 1990 - 1991 – demonstrator u Zavodu za biologiju i patologiju riba i pčela
 • 1992 - 1999 – mladi istraživač (znanstveni novak) u Zavodu za biologiju
 • 1999 - 2003 - asistent: u Zavodu za biologiju
 • 2003 -          - viši asistent u Zavodu za biologiju
Znanstveni interes:
 • Ekologija, velike zvijeri
Stručni interes:
 • Biologija, ekologija, zaštita prirode, GIS
Znanstveni projekti:
 1. Domaći projekti
  • 1996. do danas; "Velike zvijeri Hrvatske". suradnik
  • 1998 – 2000; „Velike zvijeri i stoka u južnoj Hrvatskoj” - voditelj
 2. Međunarodni projekti
  • "Brown bear in Croatia" 1995, 1998-  . European Natural Heritage Fund. Germany. - suradnik
  • "Study of wolves in Croatia" 1996-1998. U.S.-Croatian science and technolgy program. - suradnik
  • "Conservation of brown bears in Croatia" 1995-1997. International Bear Association (John Sheldon Bevins memorial foundation). - suradnik
  • “Conservation of wolves and lynxes in Croatia” 1997- . Bernd Thies Foundation. Switzerland. - suradnik
  • «Wolves and bears in Croatia» 1999 - . European Natural Heritage Fund. Germany. - suradnik
  • «Conservation genetics of large carnivores in Croatia» 2002-  ALIS (United Kingdom) - suradnik
  • «Karst Ecosystem Conservation» Global Environmental Fund - suradnik
  • «Conservation and management of wolves in Croatia» - LIFE III - suradnik
  • “Status and Distribution of brown bears and Asiatic black bears in Iran”. International Bear Association (John Sheldon Bevins Memorial Foundation). – suradnik

Znanstvena aktivnost:
kvalifikacijski radovi 1
znanstveni radovi 43
u časopisu 8
u zborniku 1
u knjizi 2
sažeci na skupovima 32
ostalo 1
Stručna aktivnost:
 • radovi: 13
 • tečajevi: 3
  • Tečajevi osposobljavanja vještaka za identifikaciju šteta od vuka i risa (3 puta)
Pozvana predavanja:
 • Huber, Đ., J. Kusak, 1997. Winter movements of brown bears in Croatia Eleventh International Conference on Bear research and Management / Mosbach, Jutta (ur.). Vienna : International Bear Association
Nastavni rad
 • Dodiplomska nastava:
  • Obvezni predmet «Biologija» vježbe, i seminari, (rad studenata u laboratoriju, stručno klinički rad, terenska nastava u park šumi Maksimir i Parku prirode Lonjsko Polje) od 1988.
 • Mentorstvo:
  • Studentski znanstveni radovi: 2
  • Diplomski radovi: 1
   
Članstvo u znanstvenim i stručnim društvima:
 • Međunarodna:
  • "International Association for Bear Research and Management", član od 1994.
  • Počasni član instituta: “Institut für Wildtierforschung und Naturschutz”, Austrija, od 1995. godine.
 • Domaća:
  • "Hrvatsko biološko društvo", član od 1994. godine,
Članstvo u stručnim povjerenstvima:
 • Povjerenstvo za praćenje populacija velikih zvijeri u Hrvatskoj
Nagrade i priznanja:
 1. "Nagrada Rektorata Sveučilišta u Zagrebu", za odličnog studenta, 1986.
 2. "Nagrada Rektorata Sveučilišta u Zagrebu", za studentski znanstveni rad:  Kusak J. 1990. Istraživanje radoznalosti autohtonih mesoždera, voditelj prof dr. Đ. Huber.
Ostale aktivnosti:
 • Urednik znanstvenog zbornika
 • Tehnički urednik
 • Šesti kongres biologa Hrvatske, Opatija 1997., Zbornik sažetaka priopćenja (Urednik Đ. Huber, Tehnički urednik J. Kusak) 437 str.
Promidžba i popularizacija struke i znanosti:
 1. Predavanja:
  • Preko 30 javnih predavanja o različitim temama iz područja biologije, ekologije i metoda proučavanja divljih životinja, te zaštite prirode i okoliša za: Vermilion Comunity Colledge, Minnesota, International Wolf Center, Ely Minnesota, Osnovne i srednje škole u Šibeniku, Unešiću, Bilaju, Gospiću, Kninu, Kosinju, Đurđevcu, Ferdinadovcu, te za više planinarskih društava.
 2. Mediji :
  • Radio (Zagreb 1 i 2) :5
  • Televizija (HTV, OTV): 8
Odabrani radovi
 • Huber, D., J. Kusak, Z. Žvorc, R. Rafaj-Barić 1997. Effects of sex, age, capturing method, and season on serum chemistry values of brown bears in Croatia. Journal of Wildlife Diseases 33(4):790-794.
 • Kusak, J. 1990. Važnost pravilnog postupka kod primjene lijekova protiv vapnenastog legla. Pčela 11:326-331.
 • Kusak, J., Đ. Huber 1991. Istraživanje radoznalosti mesoždera, Veterinarski arhiv, 61:395-409.
 • Huber D., J. Kusak, B. Radišić 1996. Analysis of efficiency in live-capturing of European brown bears, J. Wildl. Res. 1(2):162-166.
 • Kusak, J., D. Huber 1998. Brown bear habitat quality in Gorski kotar, Croatia. Ursus, 10:281-291.
 • Huber, D., J. Kusak, A. Frkovic 1998. Traffic kills of brown bears in Gorski kotar, Croatia. Ursus 10:167-171.
 • Kusak, Josip; Huber, Djuro; Frkovic, Alojzije. 2000. The effects of traffic on large carnivore populations in Croatia. Journal Of Wildlife Conservation. 3(1):35-39.
 • Frković, A., Huber, D. Kusak, J. 2001. Brown bear litter sizes in Croatia. Ursus 12:103-106.
 • Huber, Đ., Kusak, J., Frković, A., Gužvica, G., Gomerčić, T. 2002. Causes of wolf mortality in Croatia in the period 1986-2001. Veterinarski arhiv. 72: 131-139.
 • Huber Đ., V. Dabanović, J. Kusak, A. Frković 1994. Reintroduction of hand-reared brown bear cubs into the wild: experiences, problems, chances. International coference on aspects of bear conservation (eds. Dorrestein G., and M. Kahraman), Bursa, Turkey, 179-186.
 • Huber, Đ., Frković, A., Štahan, Ž., Kusak, J. and Majić, A. 2003.  Present status and management of large carnivores in Croatia. pp. 207-228 in B. Kryštufek, B. Flajšman, H. I. Griffiths eds. Living with bears. Ecological Forum of the Liberal Democracy of Slovenia, Ljubljana.
 • Huber, Đ., Kovačić, D., Frković, A., Štahan, Ž., Grbac, I., Kusak, J., Balenović, P., Herak, V., Živny, D., Horvath, Š. 1994. Vuk ili da li je crvenkapica pojela vuka? Wolf or did little red ridinghood eat the wolf? Hrvatski prirodoslovni muzej. Zagreb. pp. 57.
 • Huber, Đ., J. Kusak, D. Kovačić, A. Frković, J. Radović, Ž. Štahan 1999. Privremeni plan gospodarenja vukom u Hrvatskoj. Kusak, Josip (ur.). Zagreb : Republika Hrvatska, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša.
 • Huber, Đ., J. Kusak, 1997. Winter movements of brown bears in Croatia Eleventh International Conference on Bear research and Management / Mosbach, Jutta (ur.). Vienna : International Bear Association (pozvano predavanje, znanstveni rad).

Poslijediplomski studij
Predmeti
 
 
Radovi & projekti
 
Large carnivore research
 

 

 
copyright © Veterinarski fakultet 2007. www.vef.hr