O Zavodu
Dodiplomska nastava
Predmeti
Obavezni:
Izborni predmeti:

Osoblje Katedre

 

VUKOVI U DALMACIJI
OvceKamesnica.jpg
Ovce na Kamešnici
Koza02.jpg
Koza u brstu
OvceZagora.jpg
Starica sa ovcama
DonkeyMama.jpg
Magarci
Inspection.jpg
Ovca plijen vuka 
Berni01.JPG
Uspavani vuk W3
Starica01.jpg
Starica nosi granje
Anja03.jpg
Obrada vučice W2-Anja 
Anja04.jpg
Vučica W2-Anja
Vučevica04.jpg
Traženje vukova
 Poslušajte zavijanje vuka (u MP3 formatu)

Poslijediplomski studij
Predmeti
Ekološki odnosi i veterinarska djelatnost
Molekularna biologija u biomedicini i biotehnologiji
Radovi & projekti

 

 
copyright © Veterinarski fakultet 2004. www.vef.hr
Veterinarski fakultet