Naslovnica
Obavijesti
Osoblje Zavoda
Povijest Zavoda
Veterinarski fakultet

KOLEGIJ:   TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE I UZGOJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA (obavezan kolegij III. i IV. semestra)

 Kolegij Tehnologija proizvodnje i uzgoja životinja obuhvaća dvije velike cjeline: opće i specijalno stočarstvo. Opće stočarstvo obrađuje se u okviru III semestra. Specijalno stočarstvo obrađuje se u IV semestru, a obuhvaća: svinjogojstvo, govedarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, konjogojstvo, peradarstvo, osnove kinologije te uzgoja kunića i krznaša.

 Nastava se provodi u obliku predavanja, seminara, vježbi te terenske nastave.

Poveznice na PowerPoint prezentacije i ispitna pitanja:

PREDAVANJA

SEMINARI

VJEŽBE

Ispitna pitanja

Unutar kolegija tehnologija proizvodnje i uzgoja životinja obrađuju se slijedeća područja:

 1. Tehnologija proizvodnje i uzgoja životinja i njezin razvoj - znanost, tehnologija, proizvodnja
 2. Značenje primjene tehnologije proizvodnje i uzgoja životinja u svijetu i u Republici Hrvatskoj te uloga veterinarskih stručnjaka
 3. Živa sredstva rada i njihov razvoj - vrste, pasmine, sojevi, linije, rodovi, obitelji, križanci; evolucija, udomaćivanje
 4. Opća svojstva životinja - vanjština, kondicija, konstitucija, temperament, ćud, modifikacije
 5. Biološke karakteristike životinja važne za proizvodnju i uzgoj - rast, razvitak, razmnožavanje
 6. Znanstvene osnove ravnoteže u populaciji te razlozi i mogućnosti za njezino mijenjanje - jednadžba fenotipa, zakon o ravnoteži unutar genetičke populacije te faktori koji ravnotežu narušavaju
 7. Postupci i sustavi parenja - uzgoj u čistoj krvi, uzgoj u srodstvu, križanje; slobodni pripust, haremski i razredni pripust, pripust iz ruke
 8. Mjere za unapređenje proizvodnje i uzgoja životinja - uzgojni programi, smotre, izložbe, sajmovi, licenciranje, umjetno osjemenjivanje, embriotransfer, genetičko inženjerstvo
 9. Proizvodni tipovi, pasmine, križanci, osnovice uzgoja i proizvodnje goveda
 10. Porijeklo, tipovi, pasmine, križanci te načini iskorištavanja i uzgoja svinja
 11. Proizvodni tipovi, pasmine, sojevi, križanci i sustavi iskorištavanja ovaca
 12. Tipovi, pasmine, sojevi, križanci te osnovice iskorištavanja i uzgoja peradi
 13. Postupci u proizvodnji koza - sredstva rada, kolegiji i proizvodi u kozarstvu. Tehnologija i organizacija proizvodnje, uzgoj koza
 14. Pasmine, uzgoj i postupci iskorištavanja konja
 15. Postupci u proizvodnji kunića i krznaša - sredstva rada, kolegiji i proizvodi. Tehnologija i organizacija proizvodnje, uzgoj kunića i krznaša
 16. Psi, njihovo iskorištavanje i uzgoj
 17. Laboratorijske životinje, njihovo iskorištavanje
 
Pasminska svojstva životinja
Tehnologija proizvodnje i uzgoja domaćih životinja
Tehnologija proizvodnje i uzgoja kunića i krznaša
NOVO!!

Uzgoj i proizvodnja životinja

Osnove statistike u veterinarskoj medicini

Hrvatska Veterinarska Komora
| Hrvatsko Veterinarsko Društvo | World Veterinary Association | CEEPUS | EAEVE | Veterinarsiki fakultet u Ljubljani | Veterinarski fakultet u Beču
Veterinarski fakultet u Skopju | Veterinarski fakultet u Budimpešti | Veterinarski fakultet Košice | Veterinarski fakultet u Sarajevu | International Veterinary Students Association | IVSA Hrvatska

[Webmaster: Igor Štoković ]