Klasa: 100-04/17-02/09, ur.br.: 251-61-44/276-17-05
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET

objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

poništava se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radno mjesto stručni suradnik – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, 3 mjeseca, s punim radnim vremenom zbog povećanog opsega rada na Zavodu za kemiju i biokemiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

objavljen 18. listopada 2017. godine u Narodnim novinama broj 102.

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET

Print Friendly