25443211_538814256472244_3736993392088553873_nU petak 15. prosinca 2017. na Veterinarskom je fakultetu održano predstavljanje sveučilišnog udžbenika „Fiziologija domaćih životinja“ urednika prof. dr. sc. Suzane Milinković Tur i prof. dr. sc. Miljenka Šimprage. Nakon dekanova uvodnog govora knjigu su predstavili recenzenti prof. dr. sc. Miodrag Lazarević s Katedre za fiziologiju i biokemiju Fakulteta veterinarske medicine Sveučilišta u Beogradu te prof. dr. sc. Snježana Vuković sa Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu. Udžbenik je zamišljen kao vodič za razumijevanje tjelesnih funkcija kod sisavaca i ptica i iako je primarno namijenjen studentima veterinarske medicine i animalnih znanosti, pogodan je za sve sveučilišne programe koji uključuju osnove fiziologije sisavaca i ptica, a zasigurno će biti od pomoći i veterinarima koji rade u kliničkoj praksi. Naglasak je na tomu kako regulatorni mehanizmi održavaju stabilnost unutarnje sredine u tijelu unatoč promjenjivom okolišu, a cilj omogućiti razumijevanje kako organizam funkcionira.

 

predstavljanjeOsim recenzenata knjigu su predstavili i urednici hrvatskoga izdanja prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur i prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga. S obzirom na to da je u nastavničkoj praksi na studiju veterinarske medicine nedostajao udžbenik iz fiziologije domaćih životinja na hrvatskom jeziku te u želji da studenti na jednome mjestu imaju gradivo koje pokriva to široko područje, urednici su se odlučili na prijevod knjige „Physiology of Domestic Animals“ (drugo izdanje 2010.) autora Ø. V. Sjaastada, O. Sanda i K. Hovea. U toj su knjizi, naime, na vrlo jednostavan i razumljiv način opisani složeni fiziološki procesi, razvijaju se vještine „problem-rješenje“ te su navedeni brojni primjeri kliničkih slučajeva koji studentima olakšavaju svladavanje gradiva iz fiziologije i ujedno stvaraju dobar temelj za produbljivanje znanja potrebnog u kliničkoj praksi. U njegovu su prijevodu osim nastavnika fiziologije s Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu sudjelovali nastavnici s Veterinarskoga fakulteta u Sarajevu, Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku, Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu i Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu.

Udžbenik „Fiziologija domaćih životinja“ objavila je Naklada Slap u čije je ime o knjizi i njezinu nastanku govorio glavni urednik prof. dr. sc. Krunoslav Matešić.

Predstavljanje ovog udžbenika, iznimno vrijednog i za studente veterinarske medicine i za nastavnike, uljepšali su svojom vokalnom izvedbom i gitarom studentica veterinarske medicine Mia Reba i student Fakulteta filozofije i religijskih znanosti i gitarist Filip Sekereš.

Ured dekana

Željana Klječanin Franić, prof.