1. POZIV za sudjelovanje u međunarodnom projektu


  • Po ulasku u konzorcij za prijavu međunarodnog projekta te po predaji prijave na natječaj molimo znanstvenike da pošalju obavijest Povjerenstvu za projekte i međunarodnu suradnju o predaji prijave na natječaj. Prijava treba sadržavati podatke o:

 

  1. nazivu i osnovnim podacima o projektu
  2. sažetak prijedloga projekta uz posebno naglašen dio u kojem sudjeluje naš znanstvenik
  3. popis sudionika u projektu

 

2. OBAVIJEST povjerenstvu za projekte i u međunarodnu suradnju


  • Prethodnu obavijest poslati i nacionalnoj kontakt osobi (Lana Žutelija) u Hrvatski institut za tehnologiju (HIT) na e-mail: lana.zutelija@hit.hr

 

Nakon predlaganja projekta molimo da svakako o tome izvijestite MZOŠ, upućivanjem e-maila koji sadrži:

  • naziv projekta,
  • natječaj na koji je prijedlog upućen,
  • ime osoba iz RH koje će biti uključene u provedbu projekta.

E-mail možete uputiti Odjelu za europske integracije MZOŠ-a, nacionalnoj kontakt osobi nadležnoj za Specifični program u okviru kojega je objavljen predmetni natječaj (popis nacionalnih osoba za kontakt nalazi se na webu MZOŠ-a, izbornik EU) ili na opći mail: ured@mzos.hr s napomenom „za Odjel za europske integracije“.

 

3. OBAVIJEST nacionalnoj kontakt osobi


Nakon primanja obavijesti da je projekt pozitivno ocijenjen treba poslati obavijesti Povjerenstvima za projekte i međunarodnu suradnju.

 

4. UPIS u bazu projekata


Pored prije navedenog projekte je potrebno upisati u bazu projekata. Za unos novog projekta ili izmjenu informacija za već upisane projekte, potrebno je logirati se na stranice (http://projects.unizg.hr/projekti/unos_projekata) uporabom login-a (korisnik) i password-a (lozinka) koji vrijede za CARNet, tj. tzv. AAI@EduHr podatke. Nakon što se projekt upiše u bazu, projekt nije odmah vidljiv u bazi već ga treba odobriti administrator baze da bi se prikazao u bazi.

 

5. Dodjela sredstava


Kao stimulacija prijavljivanju projekata moguće je zatražiti dodjelu sredstava ukoliko je projekt pozitivno ocijenjen, ali nije dobio sredstva (priprema, 22.000,00 do 70.000,00 kn) i ako je dobio sredstva (izvrsnost 40.000,00 do 100.000,00 kn). Dodjela sredstava se temelji na odluci pod slijedećom poveznicom: Odluka o sufinanciranju aktivnosti sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnologijski razvoj Europske zajednice. U oba slučaja prijave za navedena sredstva šalju se na adresu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa – Uprava za međunarodnu suradnju i europske integracije (UPUTE ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA).

 

Obavijest o prekidu sufinanciranja aktivnosti FP7

U skladu s Odlukom u privitku, prekida se sufinanciranje aktivnosti Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za istraživanje i razvoj.
Odluka se primjenjuje retroaktivno od 1. lipnja 2009.

Dokumenti

Print Friendly