Poštovani,

 

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je produžetak Natječaja za akademsku mobilnost u 2017. godini (prvi krug). Produžetak natječaja odnosi se samo na stavku a) natječaja – odlazna mobilnost prema strateškim partnerima.

Produžetak natječaja objavljen je na mrežnim stranicama Sveučilišta, http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/.

Rok za dostavu prijava za akademsku mobilnost je 21. veljače 2017. godine.

Prijave i traženu dokumentaciju molim dostaviti u Prijamnu kancelariju Fakulteta i na e-mail: rpurgar@vef.hr

 

Srdačan pozdrav,

izv. prof. dr. sc. Juraj Grizelj

pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju i studij na engleskom jeziku

 

Print Friendly