U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti 14. lipnja 2018. održano je svečano proglašenje novih članova koji su izabrani na izbornoj skupštini Akademije održanoj 10. svibnja ove godine. Izabrano je 10 novih redovitih članova, 8 dopisnih članova i 11 članova suradnika, a ponovno je izabrano 6 dosadašnjih članova suradnika. Za redovitog člana HAZU-a u Razred medicinskih znanosti s Veterinarskog je fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran prof. dr. sc. Dražen Matičić.

DM1Akademik Dražen Matičić redoviti je profesor u trajnom zvanju na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član je suradnik HAZU-a od 2014. godine. Sa znanstvenim radom započinje nakon zaposlenja na Veterinarskom fakultetu, 1991. godine, kao mladi istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. U razdoblju od 2005. do 2012. godine bio je predstojnik Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju, od 2007. do 2010. godine prodekan za upravljanje kvalitetom i cjeloživotno obrazovanje Veterinarskog fakulteta, a od 2009. do 2013. godine član Senata Sveučilišta u Zagrebu. U vremenu od 2008. do 2013. godine predlaže i ostvaruje razvojni projekt Centar izvrsnosti veterinarske kirurgije na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kojim je Republika Hrvatska dobila opremu i prostor za translacijska istraživanja u području biomedicine, a studenti tehnološki moderne uvjete kliničke nastave.

novi_1U vrijeme obnašanja dužnosti prodekana uspostavio je suradnju s Koledžom za veterinarsku medicinu Sveučilišta države Georgije (College of Veterinary Medicine, University of Georgia), Athens, Georgia, u SAD-u, i omogućio razmjenu stručnjaka i znanstvenika koja je i danas aktivna. Bio je predsjednik organizacijskog odbora više međunarodnih skupova. Voditelj je međunarodnoga poslijediplomskog specijalističkog studija iz područja kirurgije, anesteziologije, oftalmologije i veterinarske stomatologije te voditelj Centra za eksperimentalnu kirurgiju. Potpredsjednik je Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva – polje veterinarska medicina. Znanstvenik je i voditelj veterinarskog dijela projekata EU-a iz programa Obzor 2020, BIO-CHIP-Bioengineered grafts for Cartilage Healing in Patients i OSTEOproSPINE – Novel Bone Regeneration drug Osteogrow. Znanstveni radovi Dražena Matičića objavljeni su u nekim od vodećih svjetskih znanstvenih časopisa, a citirani su više od 305 puta u WoS i 500 puta u Google Scholar bazi podataka. Kao koautor i urednik objavio je šest udžbenika, među kojima je i prvi hrvatski udžbenik veterinarske kirurgije i anesteziologije.

novi_2Zahvaljujući vrsnom znanstvenom opusu, odgoju mladih znanstvenika te ljudskim i organizacijskim vrijednostima koje su dovele do napretka veterinarske medicine u kliničkim znanostima i translacijskim istraživanjima u području biomedicine Dražen Matičić primljen je za redovitog člana HAZU-a. Čestitamo akademiku Draženu Matičiću!

 

Print Friendly