Radno vrijeme za hitne slučajeve je od 00-24 sata.
Hitni telefon: 01 / 2390 – 111

 

Klinika / Zavod Radno vrijeme
Klinika za unutarnje bolesti radni dan 9 do 11 h i 16 do 18 h
nedjelja i praznici 9 do 11 h
Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju radni dan 9 do 11 h i 16 do 18 h
nedjelja i praznici 9 do 11 h
Klinika za porodništvo i reprodukciju radni dan 9 do 11 h i 16 do 18 h
nedjelja i praznici 9 do 11 h
Zavod za opću patologiju i patološku morfologiju radnim danom od 8.30 do 14 sati
nedjelja i praznici od 9 do 11 sati
subota 9 do 11 sati
Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s Klinikom radni dan 9 do 11 h i 16 do 18 h
nedjelja i praznici 9 do 11 h
Zavod za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom pon – sub: od 9 do 14 sati
nedjelja – od 9 do 14 (12.-3. mjesec)
Parazitološko-dermatološka ambulanta pon – pet
od 9 do 11
Zavod za bolesti peradi s klinikom,
Ambulanta za ptice
ponedjeljak, srijeda, petak: 09.00-11.00
utorak, četvrtak: 16.00-18.00
Zavod za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju radni dan 9 do 11 h i 16 do 18 h
nedjelja i praznici 9 do 11 h
Print Friendly