Dodatne informacije o poslijediplomskom sveučilišnom studiju za stjecanje doktorata znanosti i poslijediplomskim specijalističkim studijima / More information regarding the PhD programme and the postgraduate programme:

 

Prodekan znanost, poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje
Doc. dr. sc. Dean Konjević
Telefon / Phone: +385 1 2390 131
e-mail: dean.konjevic@vef.hr

 

Vijeće doktorskog studija / Council for doctoral studies:

Predsjednik: prof. dr. sc. Frane Božić (chair)

  Telefon / Phone: +385 1 2390 163
  e-mail: frane.bozic@vef.hr

Vijeće specijalističkog studija / Council for specialist studies:

Predsjednik: prof. dr. sc. Dražen Matičić (chair)

  Telefon / Phone: +385 1 2390 384
  e-mail: drazen.maticic@vef.hr

Referada za poslijediplomsku nastavu / Office for Postgraduate Studies:

Gđica. /  Ms. Vedrana Pšenica
  Telefon / Phone: +385 1 2390 105
  e-mail: vedrana.psenica@vef.hr