Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 604-01/17-01/03
Ur. broj: 251-61-33/302-17-05
Zagreb, 29. studenog 2017.

Prodekanica za integrirani studij i studente

Prof. dr. sc. Ksenija Vlahović

 

Poštovani,

obavještavam Vas da je u utorak, 28. studenoga 2017. godine u 11 h, objavljena rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju.

Rang-lista je objavljena na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr. Studenti putem svoje jedinstvene identifikacijske oznake mogu provjeriti svoje mjesto na rang-listi. Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.

Ukoliko student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, mora u roku od 5 dana od slanja obavijesti (do 5. prosinca 2017.g. do 12:00 h) označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

 

Ukoliko u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote (3400 stipendija).

 

S poštovanjem,

Prof. dr. sc. Ksenija Vlahović

 

Print Friendly