Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sklopio je 8. svibnja 2018. godine ugovor o znanstveno-nastavnoj i stručnoj suradnji s Udrugom za zaštitu životinja „Tetrijeb“ iz Prezida. Tetrijeb gluhan (Tetrao urogallus) na području Republike Hrvatske prebiva na sjevernom Velebitu, Gorskom kotaru, Ličkoj Plješivici te Velikoj i Maloj Kapeli. Vrlo je plaha planinska ptica koja je od 2005. godine strogo zaštićena vrsta u nas jer je u opasnosti od izumiranja. Taj je podatak bio poticaj predsjedniku udruge dr. sc. don Ivici Križu da pristupi očuvanju svojte poduzimajući konkretne mjere očuvanja i praćenja vrste. Udruga „Tetrijeb“ tako posjeduje uzgojni centar tetrijeba gluhana koji sadržava dvije volijere – s pilićima i matičnim jatom te svim uvjetima za život i razmnožavanje ovih ptica. Suradnja s udrugom na području nastavne i stručne djelatnosti obogatit će naobrazbu studenata veterinarske medicine u području zaštite i uzgoja divljih životinja.

IMG-56adc993d27e0647e288c63deb5048a6-V