• Prof. dr. sc. Renata Barić Rafaj

  1. Laboratorijska dijagnostika poremećaja rada štitne žlijezde
  2. Laboratorijska dijagnostika poremećaja hemostaze
  3. Laboratorijske analize – ekonomski aspekti
  4. Enzimi u laboratorijskoj dijagnostici
  5. Urin kao uzorak za laboratorijsku analizu
  6. Parametri u ispitivanju acidobazične ravnoteže
  7. Razno – dijagnostika (teme vezane uz laboratorijsku dijagnostiku po slobodnom izboru)

 

 

Print Friendly