P1320171U Hannoveru (Njemačka) od 29. svibnja do 2. lipnja održana je 31. godišnja skupština Europske udruge ustanova za veterinarsku naobrazbu. Radni dio skupštine organiziran je na Sveučilištu veterinarske medicine u Hannoveru u dva odvojena objekta, u novim i starim fakultetskim prostorima. Prvog dana skupština je održana u novoj dvorani TiHo u Hannoveru, pri čemu je prihvaćen zapisnik s prošlogodišnje glavne skupštine EAEVE-a održane u Londonu, a predsjednica Ana Bravo i blagajnik podnijeli su svoja godišnja izvješća. Budući da je prof. Ani Bravo istekao drugi dvogodišnji mandat, prvoga dana skupštine izabran je novi predsjednik EAEVE-a za razdoblje od dvije godine (2018. – 2020.), prof. Stephane Martinot iz Liona. Naime, na prethodnoj je glavnoj skupštini u Londonu Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno izabran za organizatora glavne skupštine EAEVE-a 2019. godine. Najvažniji je događaj za naš Fakultet bilo predstavljanje Zagreba kao grada domaćina glavne skupštine EAEVE-a za 2019. godinu. Dekan prof. dr. sc. Nenad Turk predstavio je Hrvatsku i Zagreb, odnosno Veterinarski fakultet, te je premijerno prikazan kratki film o našemu glavnom gradu i Fakultetu kao mjestu održavanja sljedeće glavne skupštine.

Capture1

Drugoga dana skupštine održan je čitav niz predavanja u okviru tematskog područja izobrazbe veterinara na europskoj razini. Raspravljalo se i o mogućnostima usklađivanja evaluacijskog postupka za sve fakultete članove EAEVE-a, te uvjetima koje postavlja ENQA, a predavanja su održali i predstavnici Američkog udruženja za evaluaciju veterinarske naobrazbe, kao i kolege iz Japana. Posebna je važnost dana uspješnom ulasku EAEVE-a u članstvo ENQA-e za razdoblje od pet godina (2018. – 2023.).

Svečana večera organizirana je u prekrasnom zdanju Herrenhausen Palace, a pri kraju skupštine kao kandidat za organizaciju 32. glavne skupštine EAEVE-a 2019. potvrđen je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Rektor Sveučilišta veterinarske medicine u Hannoveru Gerhard Greif predao je zastavu EAEVE-a našem dekanu prof. dr. sc. Nenadu Turku. Tako ćemo u godini u kojoj Sveučilište slavi 350. godišnjicu osnutka, a Veterinarski fakultet svoju 100. obljetnicu u Zagrebu ugostiti sve vodeće dekane i rektore ne samo europskih nego i ostalih svjetskih institucija koje se bave obrazovanjem veterinara. Velika je to čast i obveza za naš fakultet, no sigurni smo da ćemo se pokazati kao dobri domaćini i uzorni organizatori.

Capture4
Capture3