U organizaciji Zavoda za veterinarsku ekonomiku i epidemiologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 9. do 20. srpnja 2018. godine održana je ”Ljetna škola za rezidente ECZM (WPH)”. Školu je pohađalo 6 rezidenata European College of Zoological Medicine, discipline Wildlife Population Health, iz Hannovera, Londona, Berna i Zagreba. U intenzivnom dvotjednom programu rezidenti su sudjelovali u teoretskoj i praktičnoj nastavi iz područja bolesti pčela i riba, patologije i parazitologije divljih životinja, očuvanja vrsta, utjecaja lova na zaštitu divljih životinja, primjene GIS-a u proučavanju divljih životinja te principima bakteriološke i mikološke pretrage. U terenskom dijelu posjetili su centar za uzgoj tetrijeba gluhana u Prezidu, zajedničko otvoreno lovište broj: VIII/110 – ”CRNA GORA”, akvarij u Puli, NP Brijune, ribnjake na području Lipovljana, državno otvoreno lovište broj: VII/11 – ”PISANIČKA BILOGORA” i uzgoj jelena na OG Letec. Interdisciplinarnu nastavu održali su Relja Beck, Emil Gjurčević, Andrea Gudan Kurillj, Rachel Jennings, Dean Konjević, Krešimir Krapinec, Franjo Martinković, Magda Sindičić, Vedran Slijepčević, Zrinka Štritof, Ivana Tlak Gajger. Sudjelovanje u osposobljavanju rezidenata ECZM je, pored postojanja vlastitog rezident programa, još jedan veliki doprinos Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radu europskog centra izvrsnosti u zoološkoj medicini.

Ljetna škola za rezidente ECZM_1

Slika 1. Polaznici škole, Dean Konjević i Rachel Jennings u društvu msgr. dr. sc. Ivice Križa u posjetu uzgoju tetrijeba gluhana u Prezidu.

 

Slika 2. Pregled ozlijeđene morske kornjače u akvariju u Puli.

Slika 2. Pregled ozlijeđene morske kornjače u akvariju u Puli.

 

Mentor

doc. dr. sc. Dean Konjević, Dipl. ECZM (WPH)

 

Print Friendly