Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 640-01/17-02/6
Ur. broj: 251-61-01/139-17-1
Zagreb, 19. lipnja 2017.

 

Članovima Fakultetskoga vijeća

 

Obavještavam Vas da će se 9. redovita sjednica Fakultetskoga vijeća Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017. održati u petak 30. lipnja 2017. godine s početkom u 11.00 sati u Velikoj predavaonici.

 

Print Friendly