Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 640-01/18-02/08
Ur. broj: 251-61-01/139-18-01
Zagreb, 4. srpnja 2018.

 

Članovima Fakultetskoga vijeća

 

Obavještavam Vas da će se 21. redovita sjednica Fakultetskoga vijeća Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2017./2018. održati u srijedu 11. srpnja 2018. godine s početkom u 12.00 sati u Velikoj predavaonici.

 

Dekan
Prof. dr. sc. Nenad Turk

Print Friendly