Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 640-01/17-02/9
Ur. broj: 251-61-01/139-17-1
Zagreb, 13. rujna 2017.

 Članovima Fakultetskoga vijeća

Obavještavam Vas da će se 11. redovita sjednica Fakultetskoga vijeća Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017. održati u srijedu 20. rujna 2017. godine s početkom u 12.00 sati u Velikoj predavaonici.

 

 

Dekan
Prof. dr. sc. Nenad Turk

Print Friendly