Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 640-01/18-02/03
Ur. broj: 251-61-01/139-18-1
Zagreb, 13. ožujka 2018.

Članovima Fakultetskoga vijeća

Obavještavam Vas da će se 17. redovita sjednica Fakultetskoga vijeća Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2017./2018. održati u srijedu 21. ožujka 2018. godine s početkom u 12.00 sati u Velikoj predavaonici.

Dekan

Prof. dr. sc. Nenad Turk

Print Friendly