Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 640-01/17-02/3
Ur. broj: 251-61-01/139-17-1
Zagreb, 15. ožujka 2017.

 

Članovima Fakultetskoga vijeća

 

Obavještavam Vas da će se 6. redovita sjednica Fakultetskoga vijeća Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017. održati u srijedu 22. ožujka 2017. godine s početkom u 12.00 sati u Velikoj predavaonici.

 

 

Dekan

Prof. dr. sc. Nenad Turk

Print Friendly