Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 640-01/18-02/10
Ur. broj: 251-61-01/139-18-01
Zagreb, 17. listopada 2018.

Članovima Fakultetskoga vijeća

Obavještavam Vas da će se 23. redovita sjednica Fakultetskoga vijeća Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019. održati u srijedu 24. listopada 2018. godine s početkom u 12.00 sati u Velikoj predavaonici.

 

Dekan
Prof. dr. sc. Nenad Turk

 
Dostaviti:

  1. Članovima Fakultetskoga vijeća
  2. Pismohrani

 

Print Friendly