Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 640-01/17-02/10
Ur. broj: 251-61-01/139-17-1
Zagreb, 18. listopada 2017.

 

Članovima Fakultetskoga vijeća

 

Obavještavam Vas da će se 12. redovita sjednica Fakultetskoga vijeća Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2017./2018. održati u srijedu 25. listopada 2017. godine s početkom u 12.00 sati u Velikoj predavaonici.

 

Dekan

Prof. dr. sc. Nenad Turk

Print Friendly