Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 640-01/18-02/09
Ur. broj: 251-61-01/139-18-01
Zagreb, 10. rujna 2018.

 

Članovima Fakultetskoga vijeća

 

Obavještavam Vas da će se 22. redovita sjednica Fakultetskoga vijeća Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2017./2018. održati u utorak 18. rujna 2018. godine s početkom u 12.00 sati u Velikoj predavaonici.

 

Dekan

Prof. dr. sc. Nenad Turk

 

Print Friendly