U akademskoj godini 2006./2007. započeo je novi ciklus znanstvenoistraživačke djelatnosti znanstveno-nastavnih ili znanstvenih djelatnika Fakulteta financiranjem znanstvenih projekata u razdoblju od 2007. – 2011. godine. Znanstveni projekti su temeljni oblik provođenja znanstvenoistraživačke djelatnosti u sveučilišnim ustanovama i javnim institutima, koja se periodički (u ciklusima od 3 do 5 godina) predlaže i financira od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) Republike Hrvatske putem natječaja i prosudbe podnesenih prijedloga istraživanja u pojedinim područjima i poljima znanosti.

Tablica 1. Znanstveni projekti prihvaćeni za financiranje od MZOŠ u razdoblju od 2007-2011. godine

 

R.b. Naslov projekta Voditelj projekta Znanstveni novak Zavod/Klinika
1. Dizajn i sinteza bisamidina sa protutumorskim djelovanjem* Prof. dr. sc. Miroslav Bajić Luka Krstulović, dipl. inž. kem. Zavod za kemiju i biokemiju
2. Patobiologija prenatalnih, perinatalnih i postnatalnih gubitaka u uzgoju svinja Prof. dr. sc. Tomislav Balenović Sven Menčik, dr. vet. med. Zavod za stočarstvo
3. Primarna hemostaza i upala u babeziozi Doc. dr. sc. Renata Barić-Rafaj Zavod za kemiju i biokemiju
4. Imunosupresivni i crijevni virusi peradi u Hrvatskoj Prof. dr. sc. Zdenko Biđin Zavod bolesti peradi s klinikom
5. Imunomodulacijsko djelovanje levamisola kod svinja Prof. dr. sc. Frane Božić Jelena Šuran, dr.vet.med. Zavod za farmakologiju i toksikologiju
6. Program suzbijanja mastitisa Prof. dr. sc. Marijan Cergolj Nino Mačešić, dr. vet. med. Klinika za porodništvo i reprodukciju
7. Značaj kontrole puerperija u poboljšanju reproduktivne učinkovitosti krava Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić Silvijo Vince, dr.vet.med. Klinika za porodništvo i reprodukciju
8. Učestalost i distribucija animalnih tumora u Republici Hrvatskoj Prof. dr. sc. Petar Džaja Zavod za sudsko i upravno veterinarstvo
9. Smanjena plodnost u mliječnih goveda Prof. dr. sc. Darko Gereš Klinika za porodništvo i reprodukciju
10. Morfometabolička istraživanja placente i organa životinja Prof. dr. sc. Vesna Gjurčević-Kantura Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju
11. Komparativna dijagnostika, morfometrija i analiza tumora ljudi i životinja Prof. dr. sc. Željko Grabarević Ana Beck, dr. vet. med. i Ivan-Conrado Šoštarić Zuckermann, dr. vet. med. Zavod za opću patologiju i patološku morfologiju
12. Veterinarsko javno zdravstvo u proizvodnji zdrave hrane Prof. dr. sc. Mirza Hadžiosmanović Dr. sc. Nevijo Zdolec Zavod za higijenuj i tehnologiju animalnih namirnica
13. Primijenjena biomedicinska istraživanja jelenske divljači Prof. dr. sc. Zdravko Janicki Dean Konjević, dr. vet. med. i Krešimir Severin, dr. vet. med. Zavod za biologiju, patologiju i uzgoj divljači
14. Udio tkiva, kemijski i masnokiselinski sastav mesa simentalske pasmine goveda Prof. dr. sc. Ivo Karadjole Zavod za stočarstvo
15. Regeneracija koštanog tkiva primjenom slobodnog grafta omentuma Prof. dr. sc. Josip Kos Ozren Smolec, dr. vet. med. i Nika Brkljača-Bottegaro, dr. vet. med. Klinika za kirurgiju , ortopediju i oftalmologiju
16. Mikrobiološka ispravnost i održivost namirnica animalnog podrijetla Prof. dr. sc. Lidija Kozačinski Ivana Filipović,. dr.vet.med Zavod za higijenuj i tehnologiju animalnih namirnica
17. Istraživanje morfofiziologije probavnoga sustava novih vrsta riba u akvakulturi Prof. dr. sc. Zvonimir Kozarić Dr. sc. Snježana Kužir Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju
18. Imunologija i epizootiologija aktualnih virusnih bolesti životinja Prof. dr. sc. Josip Madić Krešimir Matanović, dr. vet. med. Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom
19. Primjena molekularnih analiza u proizvodnji goveđih zametaka in vitro Prof. dr. sc. Zdenko Makek Mr. sc. Martina Karadjole Klinika za porodništvo i reprodukciju
20. Vakcinacijski potencijal oblića T. nativa u zaštiti svinja od trihineloze Prof. dr. sc. Albert Marinculić Relja Beck, dr. vet. med., dr. sc. Lea Vojta, Franjo Martinković, dr.vet.med. Zavod za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom
21. Imunoprofilaksa bolesti peradi i drugih ptica Prof. dr. sc. Hrvoje Mazija Željko Gotttstein, dr. vet. med. Zavod bolesti peradi s klinikom
22. Učinak nutraceutika na zdravlje i proizvodnost farmskih životinja Prof. dr. sc. Željko Mikulec Tomislav Mašek, dr. vet med.(od 01. 03. 2007.) Zavod za hranidbu domaćih životinja
23. Antioksidansi u očuvanju zdravlja životinja i kvalitete animalnih namirnica Prof. dr. sc. Suzana Milinković-Tur Zavod za fiziologiju i radiobiologiju
24. Odgovor akutne faze i aktivnost plazmatskih sustava u babeziozi Prof. dr. sc. Vladimir Mrljak dr. sc. Nada Kučer, dr. sc. Irena Petak, Mirna Brkljačić, dr. vet. med. i Iva Mayer, dr. vet. med. Klinika za unutarnje bolesti s kolegijem za kinologiju
25. Istraživanje ontogeneze i rasta muskulature u gospodarski važnih vrsta riba* Doc. dr. sc. Srebrenka Nejedli Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju
26. Utjecaj biotehnoloških postupaka na zdravlje, reprodukciju i dobrobit svinja Prof. dr. sc. Željko Pavičić Mario Ostović, dr.vet.med. Zavod za animalnu higijenu, okoliš i etologiju
27. Animalne mikoze – rizik i model razumijevanja etiopatogeneze mikoza u ljudi Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter Dr. sc. Suzana Hađina, Marin Torti, dr.vet.med. Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom
28. Hranidbeno metaboličke osnove podizanja kvalitete animalnih namirnica Prof. dr. Nina Poljičak-Milas Dr. sc. Terezija Silvija Marenjak Zavod za patološku fiziologiju
29. Upalne bolesti probavnog trakta u pasa Doc. dr. sc. Dalibor Potočnjak Klinika za unutarnje bolesti s kolegijem za kinologiju
30. Nove mogućnosti suzbijanja bakterijskih infekcija peradi i drugih ptica Prof. dr. sc. Estella Prukner-Radovčić Danijela Horvatek, dr. vet. med. Zavod bolesti peradi s klinikom
31. Zdravstveni nadzor divljači Doc. dr. sc. Alen Slavica Magda Sindičić, dr.vet.med. Zavod za biologiju, patologiju i uzgoj divljači
32. Ekotoksikološka istraživanja u divljači Prof. dr. sc. Emil Srebočan Zavod za farmakologiju i toksikologiju
33. Urođene i stečene deformacije skeletno-mišićnog sustava u riba Prof. dr. sc. Damir Stanin Klinika za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju
34. Metabolizam minerala u domaćih životinja u uvjetima visoke proizvodnje i stresa Prof. dr. sc. Zvonko Stojević dr.sc. Natalija Filipović, dr. vet. med. Zavod za fiziologiju i radiobiologiju
35. Sezonalnost pripusta i janjenja ovaca u Hrvatskoj Prof. dr. sc. Velimir Sušić Zavod za stočarstvo
36. Uloga antioksidacijskih enzima i lipoproteina u plodnosti krava i krmača Prof. dr. sc. Ante Svetina dr.sc. Maja Belić, dr. vet. med. Zavod za patološku fiziologiju
37. Mikoplazmoze i neke uvjetovane infekcijske bolesti životinja Prof. dr. sc. Branka Šeol Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom
38. Normizacija nekih pokazatelja zdravlja hrvatskih izvornih pasmina ovaca Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga Dr. sc. Aleksandar Vojta Zavod za fiziologiju i radiobiologiju
39. Kakvoća vode i mjere sanitacije u ekološkoj proizvodnji namirnica Prof. dr. sc. Alenka Tofant Zavod za animalnu higijenu, okoliš i etologiju
40. Molekularna epizootiologija i epidemiologija leptospiroze Doc. dr. sc. Nenad Turk Josipa Habuš, dr. vet. med. Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom
41. Kolidiareja i kolienterotoksemija prasadi : mukozna imunost i imunomodulacija Prof. dr. sc. Ivica Valpotić Mr. sc. Ana Kovšca-Janjatović i Dubravko Kezić, dr. vet. med. Zavod za biologiju
42. Klamidioza ptica i sisavaca Prof. dr. sc. Ksenija Vlahović Gordana Gregurić-Gračner, dr. vet. med, mr.sc. Tomislav Gomerčić, dr. vet. med. Zavod za biologiju
43. Utjecaj okoliša na zdravlje životinja i sigurnost namirnica animalnog podrijetla Prof. dr. sc. Marija Vučemilo Mr. sc. Kristina Matković Zavod za animalnu higijenu, okoliš i etologiju
44. Raširenost lišmanioze pasa i papatača posrednika u hrvatskom priobalju Doc. dr. sc. Tatjana Živičnjak Zavod za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom

*Projekti prihvaćeni u drugim poljima znanosti.

Tablica 1a. Znanstveni projekti prihvaćeni za financiranje od MZOŠ u razdoblju od 2008-2012. godine

R.b. Naslov projekta Voditelj projekta Znanstveni novak Zavod/Klinika
1. Komparativna analiza arheozoološkog i recentnog materijala divljači Hrvatske Prof. dr. sc. Krešimir Babić Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju
2. Imunohematologija i akutnofazni odgovor u preživača i mesoždera Prof. dr. sc. Ljiljana Bedrica Klinika za unutrašnje bolesti s kolegijem za kinologiju
3. Utjecaj leptina na rast simentalskog goveda i kakvoću mesa Dr. sc. Dubravka Križanović Zavod za stočarstvo
4. Optimizacija superovulacije i krioprezervacija kozjih zametaka Dr. sc. Juraj Grizelj Klinika za porodništvo i reprodukciju
5. Zdravstvene i biološke osobitosti populacija morskih sisavaca u Jadranu Prof. dr. sc. Hrvoje Gomerčić Martina Đuras Gomerčić Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju

Ugovorom regulirana mogućnost revalorizacije sredstava za projekte upućuju predlagatelje projekata da će kvalitetan istraživački rad i solidna znanstvena produktivnost, kao i znanstvena neaktivnost, biti primijećeni od recenzenata. Slijedom toga, MZOŠ bi moglo provesti preraspodjelu sredstava u tijeku petogodišnjeg razdoblja, a svakako nakon 3. godine istraživanja kada se očekuje periodička recenzija projekata.
Po prvi puta projekti su bili predlagani kao dijelovi programa (sastoje se od 3 do više projekata), većih istraživačkih pothvata koji okupljaju logički i interaktivno povezane projekte u cilju sveobuhvatnijeg i racionalnijeg pristupa određenim znanstvenim hipotezama. U polju Veterine bilo je predloženo 11 programa ( 9 s Fakulteta), a odobreno je 9 programa, od čega 7 s Fakulteta (Tablica 2).

Tablica 2. Programi s pripadajućim projektima odobreni od MZOŠ u znanstvenom polju Veterine za razdoblje od 2007-2011. godine

R.b. Naslov programa Koordinator programa Br. projekta (R.b. pripadajućih projekata)*
1. Suzbijanje neplodnosti goveda u svrhu poboljšanja proizvodnje Prof. dr. sc. Marijan Cergolj 3 (6, 7 i 9)
2. Komparativna onkologija Prof. dr. sc. Željko Grabarević 2 + 1 (8, 11 i SFZ)**
3. Higijena, kakvoća i sigurnost animalnih namirnica u okviru EU Prof. dr. sc. Mirza Hadžiosmanović 7 + 1 (12, 14, 16, 23, 28, 39, 43 i HVI)
4. Primijenjena biomedicinska istraživanja divljači Hrvatske Prof. dr. sc. Zdravko Janicki 4 + 2 (10, 13, 31, 32, ŠFZ i SFZ)**
5. Zdravlje ptica, ljudi i okoliš Prof. dr. sc. Hrvoje Mazija 4 + 2 (4, 21, 30, 42, HVI i ZO)**
6. Protozojske bolesti-od epizootiologije do terapije Prof. dr. sc. Vladimir Mrljak 4 (3, 24, 29 i 44)
7. Zdravlje i uzgoj svinja: imunobiološki, biotehnološki i biomedicinski kriteriji Prof. dr. sc. Ivica Valpotić 7 + 1 (2, 5, 20, 22, 26, 36, 41 i BO-PMF)
UKUPNO: 31 + 7 **

*Pripadajući projekti navedeni su kao redni brojevi iz popisa odobrenih projekata u Tablici 1.
**Broj ukupno odobrenih projekata je 38, jer je odobreno još 7 projekta voditelja iz drugih institucija, i to u programima: Grabarević 1 projekt sa Stomatološkog fakulteta Zagreb (SFZ), Hadžiosmanović 1 projekt iz Hrvatskog veterinarskog instituta (HVI) Zagreb, Janicki 2 projekta sa Šumarskog fakulteta Zagreb i SFZ, Mazija 2 projekta iz HVI i Zavoda za ornitologiju HAZU, Zagreb, te Valpotić 1 projekt s Biološkog odsjeka PMFa Zagreb.

Od tih 7 projekata 3 su odobrena u drugim područjima (Biotehničke ili Prirodne znanosti) i/ili poljima (Šumarstvo i drvna tehnologija, Biologija ili Stomatologija) znanosti. Preostali odobreni projekti Fakulteta predloženi su u okviru programa drugih institucija, koji pripadaju drugim područjima (Biotehničke znanosti) i/ili poljima (humane medicine) znanosti.

Tablica 3. Ostali projekti financirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ), Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva(MPŠV), Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja (MZOP), DZZP i/ili međunarodnih institucija

R.b. Financijer/sufinancijer Naslov projekta Glavni istraživač Zavod/klinika
1. MZOŠ Ugoj žaba izvan prirodnih uvjeta Prof. dr. sc. Zvonko Stojević Zavod za fiziologiju i radiobiologiju
2. MZOŠ Proizvodnja janjetine sa znakom ekološkog proizvoda Hrvatske Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga Zavod za fiziologiju i radiobiologiju
3. Institute for Applied Ecology, Rim, Italija Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe – COEX (LIFE project; Annette Mertens, voditelj projekta) Prof. dr. sc. Đuro Huber Zavod za biologiju
4. ALERTIS – fund for bear and nature conservation, Rhenen, The Netherlands. Protecting species through biodiversity communication / campaig rgarding taking animals from nature and keeping wild animals in captivitz Prof. dr. sc. Đuro Huber Zavod za biologiju
5. Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Trondheim, Norway Building capacity to meet the challenges of multi-level democracy: the case of conserving species with transboundary populations (dr. John Linnell, voditelj projekta) Prof. dr. sc. Đuro Huber Zavod za biologiju
6. ALERTIS – fund for bear and nature conservation, Rhenen, The Netherlands. Gaining and maintaining public acceptance of brown bear in Croatia – BBI MATRA project (dr. Margje Voeten, voditelj projekta) Prof. dr. sc. Đuro Huber Zavod za biologiju
7. Neighbourhood Programme Slovenia – Croatia Transboundary cooperation in management, conservation and research of the Dinaric lynx population- INTERREG IIIA project Prof. dr. sc. Đuro Huber Zavod za biologiju
8. MPŠV Izrada genetske analize hrvatske populacije smeđeg medvjeda Prof. dr. sc. Đuro Huber Zavod za biologiju
9. Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb Propusnost autocesta za  životinje na Prof. dr. sc. Đuro Huber Zavod za biologiju
10. Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP), Zagreb Nastavka projektnih aktivnosti na provedbi Plana upravljanja vukom u Hrvatskoj Prof. dr. sc. Đuro Huber Zavod za biologiju
11. DZZP, Zagreb Nastavka projektnih aktivnosti na provedbi Plana upravljanja risom u Hrvatskoj Prof. dr. sc. Đuro Huber Zavod za biologiju
12. EU i MZOŠ COST Action 920 – Foodborne zoonoses: a co-ordinated foodchain approach (MoU: 266/01) VLA Weybridge, Bacterial Diseases Department, Weybridge, Engleska (voditelj projekta: C.J. Thorns) Prof. dr.sc. Estella Prukner-Radovčić Zavod za bolesti peradi s klinikom
13. EU i MZOŠ COST Action 855 – Animal chlamydioses and the zoonotic implications (MoU 241/02) Bundesforschungsanstalt fűr Viruskrankheiten der Tiere, Jena, Njemačka (voditelj projekta: K. Sachse) Prof. dr.sc. Estella Prukner-Radovčić Zavod za bolesti peradi s klinikom
14. MZOŠ Distribution and initial molecular characteriyation of enterohemorrhagic E. coli (EHEC) specific virulence factors of E. coli strains from domestic animals and man: an assessment of yoonitic significance in the West Balkan (SEE- ERA.NET) Prof. dr.sc. Estella Prukner-Radovčić Zavod za bolesti peradi s klinikom
15. MZOŠ The importance of chlamzdia infections in birds for animal and human health in Southeastern Europe (SEE- ERA.NET) Prof. dr.sc. Estella Prukner-Radovčić Zavod za bolesti peradi s klinikom
16. MZOŠ Imunohistokemijska analiza tumora mliječne žlijezde kuja Prof. dr. sc. Željko Grabarević Zavod za opću patologiju i patološku morfologiju
17. FP7 HUNTing for Sustainability – Theme 6 – Environment Prof. dr. sc. Đuro Huber Zavod za biologiju

U ovom je izvještajnom razdoblju nastavljen rad na 1, a završen su 2 razvojna i stručna projekta koje financiraju tijela lokalne uprave.

Tablica 4. Projekti financirani od tijela lokalne uprave

R.b. Financijer Naslov projekta Glavni istraživač Zavod/Klinika
1. Grad Zagreb- Ured za poljoprivredu i šumarstvo Kontrola kontaminiranosti javnih površina parazitskim elementima opasnim po ljudsko zdravlje na području grada Zagreba Doc. dr. sc.Dagny Stojčević Zavod za parazitologiju i invazijske bolesti

Tijekom protekle ak. god MZOŠ je donijelo Naputak (14. ožujka 2007.), u skladu s kriterijima NVZ (prihvaćenim na sjednici od 27. veljače 2007.) , o sastavljanju rang liste pojedinih institucija za odobrenje upošljavanja znanstvenih novaka na projektima, pa je tako i Fakultet utvrdio svoju listu prema zahtjevima voditelja znanstvenih projekata. Od 18 voditelja projekata do sada je prvih 7 dobilo po 1 znanstvenog novaka. U proteklom razdoblju Fakultet je dobio razmjerno mala sredstva u iznosu od 278.573 kn (svega 155.739 kn iz Proračuna, dok se razlika od 122.834 kn treba namiriti iz povrata PDV-a) za nabavu sitne i srednje znanstvene opreme tražene od projekata broj: 053-0532400-2399 (mobilni mjerač životnih funkcija), 053-0531863-1861 (mikroskop s epifluorescencijom) i 053-0532264-2260 (histokinet). Međutim, nisu odobrena sredstva za kapitalnu opremu što je zabrinjavajuće s obzirom da takva financijska politika MZOŠ glede opremanja Fakulteta ozbiljno ograničava kompetitivnost znanstveno-nastavnih i znanstvenih djelatnika Fakulteta prilikom natjecanja za domaće znanstvene projekte, a posebice za međunarodne projekte, a ujedno i onemogućuje pokretanje postupaka akreditacije pojedinih laboratorija. Time je zapravo znatno usporen razvoj znanstveno-nastavne i stručne djelatnosti u području Biomedicinskih znanosti i polju Veterine, temeljnih odrednica Fakulteta.

Print Friendly